Về BDSG GROUP
Là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam hiện thực chuỗi công viên khoa học công nghệ sandboxstartup.org trên môi trường online cho toàn cầu và công viên khoa học công nghệ sandbox startup tại Việt Nam

Logo biểu tượng như một kim tự tháp của sự sáng tạo - Đổi mới - Phát triển kinh doanh liên tục, còn là một bàn đạp vững chắc để vận động viên khởi nghiệp tăng tốc về đích

BDSG - Business Development Sustainable Growth

Ý nghĩa phát triển doanh nghiệp bền vững tăng trưởng

Tâm nhìn:

Là tập đoàn tiên phong phát triển công viên khoa học công nghệ tại Việt Nam

Sứ mệnh chung:

Là bến cảng R&D xuất khẩu công nghệ và ươm tạo nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tác động trực tiếp đến doanh nhân thông qua giải quyết thách thức về công nghệ và cung cấp đổi mới cho doanh nghiệp hoạt động thông minh hơn, dễ dàng mở rộng quy mô và gia tăng lợi nhuận

Lõi giá trị:

Xây dựng công viên khoa học công nghệ thực tế tại Việt Nam và môi trường online cho toàn cầu. Tạo ra hàng triệu việc làm tri thức, đóng góp phần lớn vào tăng trưởng GDP nền kinh tế số tại Việt Nam

Sáng Kiến:

Với sáng kiến xây dựng trường đại học sáng nghiệp UniStartUp, Chúng tôi chuyển hoá hàng 1000 sinh viên mỗi năm trở thành Intrapreneur cung cấp đổi mới và khả năng mở rộng không giới hạn cho danh sách Corporate tài trợ

Văn hóa:

Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển kinh doanh liên tục dựa trên mục tiêu phát triển bền vững

Lịch sử phát triển: 

Công ty cổ phần tập đoàn BDSG thành lập từ 2010. Năm 2022 công ty mẹ BDSG Holdings  bắt đầu M&A 5 công ty thành viên kinh doanh các mảng về công nghệ như (Chuyển đổi số, thương mại điện tử, công nghệ bất động sản, công nghệ tài chính, công nghệ giáo dục & vườn ươm doanh nghiệp) để tổng hợp nguồn lực phát triển cho một tầm nhìn xây dựng công viên khoa học công nghệ tại Việt Nam ở môi trường online cho toàn cầu và công viên thực tế tại Việt Nam